להיות חבר

 

.

 

שלב 1/3: לקרוא על החברות

השתתפות פעילה - כחבר אתה הופך להיות בעל עניין בארגון ואתה מוזמן לקחת חלק בתהליכי קבלת החלטות בין אם אתה מבוסס מקומית או גלובלית.

חברות בחלונות מעניקה לך הזדמנות להשתתף במעשים ובאירועים שלנו בצורה מעמיקה ומשמעותית יותר. זה יותר מאשר תמיכה כספית - זו דרך להראות סולידריות עם הגורמים שלנו אמון בעבודה שלנו.

:אם תירשם כחבר, תקבל

הזכות להשתתף באסיפה הכללית של הכנס, בה יוחלט על התקציב השנתי של חלונות ועל תוכנית העבודה -
עידוד חלונות ועזרה מרצון, אם ברצונכם לארגן אירועים או גיוס כספים יחד עם חברים אחרים של חלונות בקהילה שלכם -
הנחות לטיולים שלנו, סדנאות או פעילויות אחרות המוצעות בתכניות הציבוריות שלנו -
מכתב ברוכים הבאים, וגם סקירה רבעונית של עבודתנו -

 

70 ₪ / $ 20 בשנה 

200 ₪ / $ 55 בשנה

:דמי החברות

 :שכר שנתי של תלמיד / פנסיונר 

:תשלום שנתי קבוע

שלב 2/3: מלא את טופס החברות

 מלא את הטופס הבא וקרא את תעודת הזהות ואת תקנון העמונה של חלונות 

שם *
שם
?הם קראתם את תעעודת הזהות ואת בקנון העמונה שלנו *